Vì sao UBND TP Cà Mau xin miễn nhiệm Chủ tịch Hứa Minh Hữu?

Vì sao UBND TP Cà Mau xin miễn nhiệm Chủ tịch Hứa Minh Hữu?

UBND TP Cà Mau vừa có tờ trình về việc xin chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch TP UBND Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021.Theo đó, UBND TP Cà Mau đã trình HĐND TP xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Hứa Minh Hữu. Ông Hứa Minh Hữu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Cà Mau Lý do...