Quốc Cơ xin lỗi bố mẹ trên Facebook

Quốc Cơ xin lỗi bố mẹ trên Facebook

'Xin lỗi ba và mẹ rất nhiều. Cảm ơn ngày lễ của cha hôm nay cho con đủ dũng cảm để nói những lời nói từ lâu trong trái tim này', Quốc Cơ viết.