Thứ nước màu đỏ, uống vào là đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời là gì?

Thứ nước màu đỏ, uống vào là đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời là gì?

Những kẻ nghiện ngập, thần kinh không bình thường hoặc vô công bỗng chốc trở thành những thủ lĩnh đầy quyền lực của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Để lôi kéo và kêu gọi những người gia nhập Hội này, những người đã từng tiếp cận Hội cho biết, họ cho mỗi người uống một thứ nước màu đỏ.